Workshopy 6 - 10 rokov

Ak chceme dieťa niečo naučiť, tak jednou z najúčinnejších metód je prostredníctvom všetkých zmyslov. Deti si dobre pamätajú vlastné skúsenosti a zmyslové zážitky, majú bohatú predstavivosť.
Rezervujte si miesto v kurze

Montessori Vesmírna odysea

Maria Montessori dospela k poznaniu, že deti medzi šiestym a dvanástym rokom sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. V tomto období sú obvzlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Ide o to, aby sme v tomto veku zasadili semienko vedy. Dieťa v tomto období zaujíma vnútorný poriadok a súvislosti na akých svet funguje. Dieťa chce pochopiť svet, chce dosiahnuť až ku hviezdam.

Príbehy worskhopov sú silné, napínavé a napísané tak, aby prebudili predstavivosť a zvedavosť detí. Dieťa by malo byť ohromené zázrakom vzniku, nadšené z nových myšlienok, užasnúť nad vynaliezavosťou a shopnosťami vymýšľať nové veci, ktoré sú súčasťou ľudského ducha. Ich hlavnou úlohou je, aby pomohli deťom odpovedať na otázky: Kto som? Odkiaľ pochádzam? Kam smerujem? Čo je mojou úlohou? Rozhodne však nemajú odpovedať na všetky otázky, majú ich skôr vyvolať.

„DAJTE IM UNIVERZUM A NECH V ŇOM NÁJDU SAMI SEBA.“

Vzdelávací a zážitkový program inšpirovaný montessori pedagogikou. Vyznačuje sa svojou hravou formou a interaktívnym programom. Približuje deťom okolitý svet a pomáha im pochopiť prostredníctvom zážitkov ako funguje svet vo vzájomných súvislostich.

Pre deti od 5 do 10 rokov

1. časť Vznik vesmíru – Prvý príbeh je nezabudnuteľný. Deti na vlastnej koži zažijú, aké to je, keď vzniká vesmír. Na pamiatku si odnesú vlastnými rukami vyrobenú knižku. Fotky nájdete tu

2. časť Príbeh slnečnej sústavy – Deti bližšie spoznajú našu slnečnú sústavu a naživo si vyskúšajú akými vlastnosťami jednotlivé planéty vynikajú, ako ďaleko sú vzdialené od Slnka. Vlastnoručne vyrobená knižka je tiež súčasťou. Fotky nájdete tu

3. časť Vznik Zeme – V tretej časti sa deti oboznámia s tým ako vznikla naša Zem a Mesiac. Prostedníctvom pokusov zistia ako sa správajú jednotlivé skupenstvá a aké zákonitosti na Zemi platia. Fotky nájdete tu

4. časť Vývoj života na Zemi –  Na štvrtom stretnutí sa s deťmi budeme rozprávať o tom, ako prebiehal výovoj života na Zemi od jednobunkovcov až po príchod človeka. Tento workshop sa točí okolo časovej osi života. Ide o dlhú schému s obrázkami a informáciami o mikrooganizmoch, rastlinách a živočíchoch, ktoré žili na Zemi. Zdôrazňujeme pri nej obrovskú rozmanitosť života. Fotky nájdte tu

5. časť Dinosauria odysea – piata časť je venovaná skúmaniu a objavovaniu sveta dinoraurov. 

6. časť Vývoj človeka – Piata časť je venovaná dejinám človeka a je plná zaujímavých historických faktov. Deti však neostávajú len pasívnymi poslucháčmi, ale majú možnosť si jednotlivé predmety vyskúšať a zistiť ako fungovali. Deti sa oboznámia s prvými ľuďmi, s pravekom, zistia ako sa ten pästný klin vlastne vyrábal a kedy sa asi človek naučil zakladať oheň. Fotky nájdete tu

V prípade záujmu je možné prísť aj k vám do školy/škôlky a zorganizovať workshop v rámci výučby. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na                              

0905 715 723