Montessori vesmírna odysea III.

3. časť Vznik Zeme

Na treťom stretnutí sme sa s deťmi rozprávali o tom, ako vznikla naša Zem a Mesiac, robili sme pokusy na rôzne skupenstvá a dokonca vybuchovali aj sopky. Na záver si deti opäť vyrobili vlastnú knižku.

Všetko je pripravené a môžeme začať
_N7A7325
Úvodná „zoznamovačka“, či skôr „pripomínačka“, keďže sme s deťmi už absolvovali 2 časti.
_N7A7350
Všetky látky, čo dnes poznáme majú buď pevné, kvapalné alebo plynné skupenstvo.
_N7A7352
Voda a jej pevné skupenstvo vo forme ľadu.
_N7A7359_N7A7358
Vosk a jeho tekutá forma.
_N7A7363_N7A7367
Keď sme vosk schladili, opäť stuhol.
_N7A7377
Miešanie látok. Častice niektorých látok sú rady s inými časticami a niektoré naopak nie.
Ako prvé sme vyskúšali zmiešať vodu, ocot a olej – 3 tekuté látky.
_N7A7378
Voda a ocot – majú sa radi.
_N7A7383
Voda a olej – nemajú sa radi.
_N7A7386
Ocot a olej – nemajú sa radi.
_N7A7392
V ďalšom pokuse sme miešali tekutú látku s pevnou.
_N7A7395
Voda a červená paprika – majú sa radi.
_N7A7396
Voda a piesok – nemajú sa radi. Piesok klesne na dno.
_N7A7400_N7A7401
Síra a voda – nemajú sa radi. Síra ostane plávať na vode.
_N7A7405
Ideme miešať pevné látky.
_N7A7407
Cukor a mak.
_N7A7408
Cukor a kakao.
_N7A7410
A nakoniec sme zmiešali kvapalnú látku s plynnou.
_N7A7412
Samozrejme, že chcel každý priložiť ruku k dielu 🙂
_N7A7418
Vznikla parádna pena.
_N7A7426
Častice v pevných látkach držia pevne pri sebe.  Vytvárajú teleso, ktorého tvar sa nemení ak nepoužijeme silu a častice v úlomku stále držia pokope.
_N7A7429
Každý si chcel vyskúšať tú svoju silu 😀
_N7A7432
Voda a jej kvapalné skupenstvo. Častice tiež držia pohromade, ale nie tak pevne. Nevytvárajú vlastný tvar, prevaľujú sa cez seba.
_N7A7437_N7A7442_N7A7449
Pretože častice v kvapalinách nedržia tak pevne, môžeme do vody ponoriť ruku. Vodné perly sme použili ako molekuly vody.                            _N7A7456 _N7A7461
Plynná látka – častice vôbec nedržia pohromade. Pohybujú sa do všetkých strán.
_N7A7463 _N7A7465
Naša Zem bol obrovská roztavená guľa plná roztavených hornín, neustále tu vybuchovali sopky a jej povrch často bombardovali meteority.   _N7A7493
Z jednej takejto zrážky vznikol aj Mesiac.
_N7A7534 _N7A7536 _N7A7540
Ako plynul čas, vonkajší obal Zeme začal tancovať tanec prvkov – Zem začala chladnúť. Častice na vonkajšom okraji schladli a spojili sa dohromady. Držali pevne, a pretože studené klesá nadol, aj ony sa ponáhľali dole, do stredu Zeme. Keď dorazili do horúcich oblastí, ohriali sa a znova stúpali.
_N7A7496_N7A7499
Teplé stúpa nahor.
_N7A7518_N7A7523
Ťažké klesá nadol. Na spodok sme ukryli ľahké veci ako šišky, orechy, farebné pom pomy a navrch sme položili tie ťažké – skrutky, sklenené guličky, kamienky. Potom sme miskou otáčali a ťažke predmedy klesajú dole a na povrchu sa objavili tie ľahké.
_N7A7525_N7A7528
Zem sa pomaly menila z ohnivej gule na Zem ako ju poznáme. Začala vznikať zemská kôra, ako keď sa vytvorí šupka na teplom mlieku alebo pudingu.
_N7A7512
Ale pod tenkou zemskou kôrou boli horniny ešte veľmi horúce. A pretože teplé stúpa nahor, aj ony stúpali. Prerazili tenkú šupku a nastal boj.
_N7A7553_N7A7558
Voda, ktorá sa zhromaždila na povrchu sa okamžite vyparila. Vylietal pri tom aj popol a vytvoril okolo Zeme temný závoj, cez ktorý neboli vidieť a cez ktorý neprenikli ani slnečné lúče.
_N7A7564
Stále na Zem padajú meteority.
_N7A7570
 
Keď horniny vychladli, mohla sa voda vrátiť späť na Zem a tak pršalo, a pršalo, a pršalo.
_N7A7578
 
Voda vyplnila každú priehlbinu a trhlinu. Tak vznikli oceány. Bombardovanie meteoritmi ustalo, závoj popola zmizol a Slnko sa znovu mohlo usmievať na krásnu malú planétu. Zem bola pripravená, aby na nej mohol vzniknúť život.
_N7A7582
Najstaršie nájdené dôkazy o živote na Zemi siahajú až na koniec tohto obdobia. Boli to mikroskopické jednobunkové organizmy, ktoré žili zo Slnka.
_N7A7584_N7A7589
_N7A7591_N7A7594
A ide sa na vyrábanie knižky 🙂
_N7A7603
_N7A7640 _N7A7641 _N7A7642 _N7A7643 _N7A7644 _N7A7645