Diela slovenských majstrov pre deti

Vďaka jednej šikovnej mamine som sa dostala k tomuto úžasnému projektu, tak si ho dovolím spropagovať 🙂
Ak poznáte Child-size Masterpieces od Aline D. Wofle, tak tu je použitá rovnaká metodika ale so slovenskými umelcami. Úprimne sa priznám, že som to veľmi privítala, keďže nezaškodí spoznať aj iných autorov ako sú Benka, Fulla alebo Galanda 🙂
Umeleckých diel sa väčšinou nemôžeme dotýkať.  Je však dôležité, aby deti mohli nejakým spôsobom manipulovať s umeleckými dielami. Reprodukcie diel na kartách vo veľkosti pohľadnice sú na to idelálne.
Skôr ako začnete s touto publikáciou pracovať, oboznámte dieťa s pojmom originál a reprodukcia umeleckého diela. Aby ste si boli istí, že dieťa chápe význam slova originál a reprodukcia, vezmite najprv obrázok, ktorý nakreslilo dieťa, ukážte mu ho a povedzte: „Ty si vytvoril originál.“ Potom obrázok skopírujte na kopírovacom zariadení a povedzte dieťaťu: „Toto je reprodukcia tvojho originálu.“ Vysvetlite dieťaťu, že originály sú uložené v múzeách, galériách alebo súkromných zbierkach, kde sú dobre chránené. 
Reprodukcie materiálu Diela slovenských majstrov pre deti boli starostlivo vybrané tak, aby zahŕňali rôzne témy, umelecké štýly, autorov a časové obdobia. 
Nasledujúce cvičenia sú rozdelené do piatich typov cvičení, ktoré môžete s deťmi robiť. Každý typ cvičenia sa nazýva Krok a niektoré Kroky sú rozdelené do viacerých úrovní – jednoduché, pokročilé a náročné. 
_N7A7242
 
Krok 1 – párovanie rovnakých obrazov.
Úroveň 1 – jednoduchá. Každý pár obrázkov sa úplne odlišuje od ostatných párov, najmä motívom ale aj štýlom a farebnosťou.
 _N7A7188
 
Úroveň 2 – pokročilá. Všetky páry sú navzájom podobné. Majú rovnaký motív, ale rôzny štýl alebo farebnosť. 
_N7A7201
Úroveň 3 – náročná. Všetky obrazy vytvoril jeden autor v rovnakom štýle a predstavujú rovnakú tému.
_N7A7207
 
Krok 2 – Párovanie podobných obrazov
Úroveň 1 – jednoduchá. Každý pár obrázkov tvoria dva rozdielne obrazy, ktoré ale majú spoločného autora, motív aj štýl. 
_N7A7212
Úroveň 2 – pokročilá. Od tejto úrovne sa môžu striedať horizontálne a vertikálne formáty, dokonca aj v jednom páre obrazov. Jeden pár obrazov vytvoril jeden autor v rovnakom štýle, pričom majú rovnaký mottív. Páry obrazov majú medzi sebou zhruba rovnaký motív alebo farebnosť. 
_N7A7214
Úroveň 3 – náročná. Dieťa priraďuje dva obrazy od jedného autora, pričom všetky obrazy spája rovnaký motív a farebnosť je tiež veľmi podobná.
_N7A7216
Krok 3 – Priraďovanie štyroch obrazov jednému autorovi
Úroveň 1 – jednoduchá. Každú štvoricu obrazov tvoria diela jedného autora a majú rovnaký štýl a motív. Navzájom sú štvorice odlíšené ako v Kroku 1 – teda majú rôznych autorov, odlišné motívy, štýly aj farebnosť.
_N7A7223
Úroveň 2 – pokročilá. Opäť sú to štyri diela od jedného autora, pričom všetky štvorice kariet majú spoločný motív. Odlišujú sa štýlom aj farebnosťou.
_N7A7228
Úroveň 3 – náročná. Umelecký štýl všetkých obrazov a rovnako aj ich motív je veľmi podobný. 
_N7A7230
Krok 4 – Oboznámenie sa s menami autorov. Krok 4 je určený predovšetkým pre deti, ktoré vedia čítať. 
_N7A7233
Krok 5 – Oboznámenie sa so známymi obrazmi. 
_N7A7241