Montessori herničky 1 - 6 rokov

Zažite montessori v plnej kráse. Odborne a dlhoročnými skúsenosťami sme pre vás pripravili priestor, metodiku a sprevádzajúcich lektorov.
Rezervujte si miesto v kurze

Čo sú Montessori herničky?

Cieľom montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, kotrý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu.

Deti si voľne vyberajú činnosť, ktorú chcú vykonávať a tiež pomôcku, s ktorou chcú pracovať. Jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby rešpektovali senzitívne obdobia detského veku.

Poďte s nami objaviť úžasný, kreatívny a prirodzený svet vašich detí

ich očami a rukami.

Montessori herničky prinášajú

Harmonogram kurzov

Jarný turnus: 8.4. – 20.6. 2024
Cena: 121 Eur / 11 týždňov
Pozrieť celý harmonogram na jar 2024

Montessori desatoro

 1. Nedotýkajte sa dieťaťa, pokiaľ vás k tomu samo nevyzve (nevyrušuje ho pri aktivite).
 2. Nikdy o dieťaťi nehovorte škaredo, či už v jeho prítomnosti alebo neprítomnosti.
 3. Sústreďte sa na posilnenie a rozvoj kladov dieťaťa tak, aby zostalo menej priestoru pre jeho záopry.
 4. Buďte starostliví v príprave prostredia, neustále a dôkladne sa oň starajte. Pomôžte dieťaťu vytvoriť si vzťah k prostrediu, ukážte mu správne miesto pre pomôcky a vysvetlite mu, ako sa používajú.
 5. Buďte vždy pripravení reagovať, keď vás dieťa potrebuje, a vždy počúvajte dieťa, ktoré s vami hovorí a oddpovedaje mu.
 6. Rešpektujte, ak dieťa urobí chybu a môže ju neskôr samo napraviť, ale zastavte hneď akékoľvek nevhodné zaobchádzanie s materiálom, či aktivitu, ktorá môže ohroziť dieťa alebo jeho rozvoj.
 7. Rešpektujte dieťa, ktoré oddychuje a pozoruje ostatných pri práci, alebo sa zaýšľa nad tým, čo samo urobilo alebo uorbí. Nevolajte ho a nenúťte ho do žiadnej inej formy aktivity.
 8. Pomôžte tým, ktorí hľadajú aktivitu a nemôžu ju nájsť.
 9. Buďte neúnavní a ponúkajte dieťaťu aktivitu, ktorú už predtým odmietlo, aby ste mu pomohli osvojiť si to, čo ešte nemá osvojené, alebo aby mohlo prekonať prípadne neodstatky. Urobte to oživením prostredia, mierne a v tichosti, vľúdnymi slovami a milujúcou prítomnosťou. Dajte dieťaťu pocítiť svoju prítomnosť, ale nevnucujte sa mu.
 10. Vždy sa k dieťaťu správajte tým najlepším spôsobom a ponúknite mu to najlepšie z toho, čo v sebe máte k dispozícii.

Nahrádzanie hodín

Deň pred Vašou hodinou Vám bude zaslaný informačný mail s miestom a časom konania hodiny montessori herničiek alebo montessori škôločky.

Priamo v tomto maily budete mať:
1. link na ODHLÁSENIE z hodiny, ktorú máte nasledujúci deň.
2. link na NÁHRADKY do vlastného profilu na našej webovej stránke, kde môžete zrealizovať ODHLÁSENIE na ktorýkoľvek termín v rámci aktuálneho kurzu a následne sa prihlásiť  na náhradnú hodinu.

Ak nebudete chcieť tieto informačné maily dostávať, môžete ich zasielanie ZRUŠIŤ.

Ak sa budete chcieť následne odhlásiť bez dostávania týchto informačných emailov, môžete tak urobiť kedykoľvek cez NÁHRADKY Tam sa dostanete na svoj profil, kde môžete zrealizovať odhlásenie na ktorýkoľvek požadovaný termínv v rámci aktuálneho kurzu a následne sa prihlásiť na vami vybranú náhradnú hodinu.

Prosíme vás, aby ste si nahrádzanie hodín nenechávali na poslednú chvíľu, keďže počet detí v skupine je limitovaný a môže sa vám stať, že si náhradnú hodinu nestihnete vyčerpať.

Odhlásiť sa z hodiny montessori herničiek alebo škôločky môžete do 20.00 hod predchádzajúceho dňa. V rámci jedného kurzu je možné si nahradiť  3 hodiny – skupina 1,5 – 2,5 roka. Právo na nahradenie hodín vám vznikne len na lekcie, z ktorých ste sa včas odhlásili. Náhradky nie je možné prenášať do ďalšieho kurzu . Prosím, aby ste si nahrádzanie hodín nenechávali na poslednú chvíľu, pretože sa môže stať, že už nebude voľné miesto. Ak vynecháte viac ako 3 hodiny (na ktoré vám vzniká možnosť náhradky), prosím odhláste sa aj z tých. Uvoľníte tak miesto v skupine pre tých, ktorí by si radi hodinu nahradili. Je to všetko o vzájomnej spolupráci a rešpekte 🙂 Pokiaľ si chcete zmeniť už vybratú náhradnú hodinu, prosím neodhlasujte sa z nej (následne vám už nevznikne nárok na náhradku), ale klinite na tlačidlo zmeniť  Zmeniť náhradnú hodinu.
Veková skupina 3,5 – 6 rokov má nárok na 1 náhradnú hodinu, ktorá sa uskutoční o termíne vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Čo potrebujete vedieť

Deti na herničkách čakajú aj aktivity ako natieranie rohlíka, krájanie rôznej zeleniny a ovocia a tu nájdete  zhrnutie ohľadom pravidiel, ktoré im pomôžu sa zorientovať pri týchto aktivitách. 

Natieranie

 1. Ponúkneme dieťatku zásterku (na natieranie, krájanie a šúpanie používame levanduľové zásterky) a ukážeme mu ako sa zásterka oblieka. Obliekanie zásterky vám predvedieme na hodine.
 2. Dieťa si zoberie prestieranie, vyberie si mieto pri stole a položí presieranie na stôl (pre ostatné deti je to signál, že miesto je obsadené). Signálom je vždy prestieranie a nie zásterka, nakoľko niektoré deti zásterku nepoužívajú.
 3. Dieťa si vyberie tanierik a položí si ho vedľa dosky, kde sa rohlík natiera.
 4. Vyberie si rohlík z košíka, položí na dosku a rohlík si natrie maslom. Pravidlo je jeden rohlík + 1 kocka masla. Rohlík si položí na tanierik a odnesie si ho k stolu. Položí na prestieranie, kde je predkreslený tvar tanierika. Pravidlo je jeden rohlík na tanierik. Deti v tomto veku potrebujú veľa spájať činnosť s pohybom a nevedia odhadnúť množstvo, ktoré dokážu zjesť. Pokiaľ má dieťa záujem, vráti sa aj s tanierikom späť k servírovaciemu stolíku a natrie si ďalší rohlík (prestieranie ostáva stále na stole, takže ostatné deti vedia, že miesto je ešte stále obsadené).
 5. Pokiaľ má dieťatko záujem, môže sa opäť vrátiť k servírovaciemu stolíku a naliať si čaj alebo vodu. Pohár si potom odnesie k stolu a položí na prestieranie, kde je predkreslený pohárik. Dávame pozor, aby dieťa nikdy neprenášalo naraz tanierik aj s pohárikom. Ideálne je dieťatku predviesť ako tanierik a pohárik uchopiť a preniesť. Tanierik alebo pohárik dieťa uchopí vždy oboma rukami naraz, oprie si tanierik alebo pohárik o bruško a lakte prisunie k telu. V prípade potreby môžeme ukázať priamo na hodine.
 6. Keď dieťatko skončilo s jedením, odnesie si riad k umývaciemu stolíku a odloží ho dole na poličku na modrú tácku. Zase by dieťatko malo odniesť najskôr tanierik a potom pohárik a nenosiť ich naraz. Potom sa dieťatko vráti k stolíku, odnesie si prestieranie a odloží ho na miesto. Tým pádom ostatné deti vedia, že miesto je voľné a môže si tam zobrať prestieranie niekto ďalší.
 7. Dieťatko si vyzlečie levanduľovú zásterku.
 8. Pokiaľ má dieťatko záujem, môže si svoj riad aj poumývať. Na umývanie slúži modrá (zelená) zásterka.
 9. V prvom lavóriku sa riad umýva (je tam kvapka saponátu), v druhom oplachuje. Riad sa umýva vždy postupne, najskôr pohárik a potom tanierik pre prípad, že by sa im vyšmykol z ruky. Umytý riad sa odkladá na tácku vedľa umývacieho stolíka. Dieťatko si zoberie malú utierku, riad poutiera a položí na stolík. Mokrú utierku potom vyvesí na sušiak.

Farebné rozdelenie zásteriek:

 • Modrá, zelená – umývanie riadu
 • Ružová – leštenie zrkadla
 • Žltá – leštenie dreva
 • Sivá – leštenie kovu
 • Levanduľová – natieranie, krájanie, šúpanie ovocia a zeleniny

Organizácia

Pár organizačných náležitostí, aby sme si herničky v čo najväčšej miere spríjemnili 🙂 Chcela by som Vás poprosiť, aby ste si dôkladne prečitali nasledujúce body a snažili sa ich spolu s deťmi rešpektovať a dodržiavať.

 • Prosím dávajte pozor, aby deti pomôcky neničili, nestúpali po nich, používali ich šetrne a pracovali vždy len s jednou pomôckou. 
 • Všetci hovoríme potichu a čo najmenej.
 • Správame sa kľudne a ohľaduplne voči druhým.
 • Dieťa si vyberá s čím a ako dlho chce pracovať.
 • Rodič dieťa sprevádza, pomáha mu osvojiť si základné pravidlá, ale nezasahuje mu do práce, len ak ho dieťa vyzve na spoluprácu.  
 • Deti učíme pracovať samostatne, na vlastnom pracovnom mieste a rešpektujeme pracovné miesta ostatných.
 • Po skončení práce pomôcku uložíme do pôvodného stavu a učíme to aj deti. V prípade, že sa niečo vysypalo, rozlialo rozbilo, tak požiadajte o pomoc lektorku.
 • Neberieme súčasti materiálu, ani sa nedotýkame rozloženého materiálu alebo pomôcky, s ktorými pracuje iné dieťa.
 • Ak si dieťa nevyberie žiadnu aktivitu, je to v poriadku. Nechajte ho pozorovať iné deti.
 • Ak s pomôckou, ktorú si dieťa vybralo nevieme pracovať, požiadame o pomoc lektorku.
 • Venujte sa len svojmu dieťaťu/deťom, ak je potrebné upozorniť na nevhodné správanie iných detí, tak upozornite potichu rodičov.
 • Ak pozorujete únavu dieťaťa alebo seba, ukončite prácu a oddýchnite si.
 • Prídťe včas a doprajte svojmu dieťatku možnosť aklimatizácie.
 • Ak máte individuálne otázky alebo chcete niečo konzultovať, tak ideálne po skončení herničiek.
 • Prineste si prosím prezúvky (pre seba aj pre dieťa) + náhradné oblečenie pre dieťa, nakoľko sa bude pracovať aj s vodou, poprípade s farbami.
 • Ak je dieťa choré, prosím nenoste ho na herničky, radšej využite možnosť náhradnej hodiny. To isté platí aj o chorých súrodencoch, prosím nenoste ich so sebou ak sú chorí.

Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že si herničky v čo najväčšej miere užijeme 🙂

12 až 18 mesiacov

1,5 až 3 roky

3 až 6 rokov