Individuálne hodiny

Individuálne hodiny Montessori herničiek

Individuálne hodiy sú určené pre rodičov, ktorým aktuálne nevyhovuje kolektív detí, ale chcú pracovať s deťmi v pripravenom prostredí s montessori pomôckami. Práca v takmto prostredí podporuje ich psychický, fyzický a emočný vývoj.
Vďaka individuálnej hodine získate nástroje ako s dieťatkom pracovať, ako ho môžete viesť a  podporiť, keď má problémy. Naučíte sa tiež, ktoré montessori činnosti sú pre vaše batoľatá tie práve, podľa toho v akej fáze vývoja sa nachádzajú. Naučíte sa ako si usporiadať domácnosť, aby bola deťom prístupnejšia a mali chuť sa viac zapájať do aktivít každodenného života.    
Hodina prebieha v sprievode rodiča pod vedením skúsenej lektorky. 
Dĺžka: 45 – 60 minút
Cena  25 – 30 Eur / lekcia – 1 dieťa
          20 – 25 Eur  / lekcia – 2 deti (vstup je rátaný za 1 dieťa)
Kapacita: max 2 deti
Lektor: Mgr. Eva Jedličková
Kontakt: 0905 715 723, evi@montesevi.sk
indi